Liên hệ

Tin tức mới

SỐ TK NGÂN HÀNG

Tên chủ TK: Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Hải Yến

Số TK: 115002685089

Ngân hàng: Vietin Bank

Tại chi nhánh Đống Đa – Hà Nội

0903424333